A chairde,
Tá Siúlóid na gCaillí eagraithe don Aoine seo. Beidh cead ag na páistí gléasadh suas agus rachaidh gach rang ar siúlóid urraithe timpeall an ceantar (bí cinnte go bhfuil cóta teo acu srl). Beidh scaradh sóisialta in éifeacht sna hardranganna. Is deis é seo rud éigin taitneamhach a dhéanamh leis na daltaí agus airgead a ardú ar son na scoile, rud atá deacair i mbliana an bealach atá rudaí. Le bhur dtoil roinn an nasc dár leathanach GoFundMe le bhur gclainn agus cairde ar fad chun cabhrú linn airgead riachtanach a ardú don scoil. Beidh duais don éadaí feisteas is fearr á thabhairt do dalta amháin i ngach rang. Déanfar céiliuradh go speisialta ar éadaí feisteas lámhdhéanta.
Tá súil againn go mbeidh Briseadh Meántéarma iontach, sláintiúil agaibh ar fad.
Foireann na Scoile

Nasc: https://gf.me/u/y5g3nw

We’ve arranged a ‘Walk of the Witches’ for this Friday. The children may dress up and each class will go on a sponsored walk around the area (make sure they have a warm coat etc). Social distancing will take place in the older classes. This is an opportunity for a fun activity for the children and a fundraiser for the school. It is very difficult to have fundraising activities this year with the way things are. Please share the link for our GoFundMe page with all your families and friends to help us raise much needed funds for the school. There will be a prize for the best costume in each class. Homemade costumes are especially celebrated. We hope you all have a lovely and safe Midterm Break.

Foireann na Scoile (School Staff) 

Link: https://gf.me/u/y5g3nw