Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

Teagmháil / Contact

Fón : 01 2827345

 

oifig@gaelscoilphadraig.ie

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Sainmheon na Scoile / School Ethos
Fiosrú / Enquire

Éiteas na Scoile

 

Is Gaelscoil í Gaelscoil Phádraig faoi phátrúnacht an Foras Pátrúnachta. Tá éiteas caitliceach ag an scoil. Cruthaíonn muid comharsanacht ina bhfuil gach páiste san áireamh in ár scoil, ag cinntiú go bhfuil meas ar gach páiste. 

School Ethos

 

Gaelscoil Phádraig is an Irish medium school under the patronage of An Foras Pátrúnachata. The school has a catholic ethos. We foster an environment of inclusivity in our school and ensure that every child is fully accepted and appreciated for who they are.