A Thuismitheoirí/ Chaomhnóirí,

Tá súil againn go bhfuil sibh slán agus sábhálta. Táimid i dtréimhse gan fasach faoi láthair agus tuigimid, mar fhoireann, go bhfuil gach duine ag deileáil leis an t-uafás faoi láthair. Tá an clár oibre atá leagtha amach ag na múinteoirí ann mar threoir daoibh nuair atá sibh sa bhaile agus nuair atá an deis agaibh dul i ngleic leis. Nílimid ag iarradh go mbeidh aon chlann faoi bhrú breise ag déanamh iarracht na tascanna seo a chur i gcrích, agus tuigimid go bhfuil na páistí ag baint an-leas as a bheith libh, a bpríomh oideachasóirí nádúrtha, ag an am seo. Táimid ag breathnú isteach i bhféidireachtaí cian-fhoghlaim má leanann an dúnadh seo níos faide, agus béimid i dteagmháil faoi. Ná bíodh moill oraibh teagmháil a dhéanamh le na múinteoirí chun nodanna a fháil nó aiseolas a thabhairt.  

We hope that you are well and safe. We are in unprecedented times and we, as a staff, understand that families are all juggling a huge amount at the moment. The programme of work laid out by the teachers is for guidance while you are at home, and for when you have an opportunity to engage with it. We do not want any family to feel under extra pressure completing these tasks, and understand that our pupils are benefiting from being with you, their primary and natural educators, during this time. We are looking into distance learning options should the schools remain closed for a longer period of time, and will be in touch accordingly. In the mean-time, please do not hesitate to contact any of the teachers for advice or feedback.

Le deá-mhéin, Roise Uí Labhraidh, Príomhoide.