1. Beidh an lón te ag tosnú ar 23 Meán Fomhair 2019. Roghnaíodh 36 scoileanna timpeall na tíre chun páirt a ghlacadh sa scéim píolóta seo.  

Hot lunches will start on the 23rd September 2019. We were chosen as one of the 36 schools around the country to take part in this pilot scheme.