Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an gCéadaoin 4 Márta do thraenáil Curaclam Teanga Nua don fhoireann. 

The school will close at 12.00 on Wednesday 4th March to facilitate New Language Curriculum training for the staff.