1. Beidh an scoil dúnta ar an 19 Samhain 2019 le haghaidh Lá Inseirbhíse don Churaclam Teanga Nua. 

The school will be closed on the 19th November 2019 for Primary Language Curriculum training.