Beimid ag ceiliúradh Lá Leabhar na Domhanda ar an Déárdaoin 5 Márta. Tá cead ag gach páiste gléasadh mar charactar i leabhar a thaitníonn leo agus leabhar a thabhairt ar scoil leo. (Ranganna 3-6 Bígí aireach gur féidir an feisteas a bhaint don snámh agus nach bhfuil péint aghaidh ar na páistí). 

We will be celebrating World Book Day on Thursday 5th March. The pupils can dress up as a character from one of their favourite books and can bring a book to school with them to share with their classmates. (Ranganna 3-6 be mindful that outfits can be removed for swimming lessons and that there is no face paint involved).