Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

Teagmháil / Contact

Fón : 01 2827345

 

oifig@gaelscoilphadraig.ie

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Fúinn / About Us
Fiosrú / Enquire

Is bunscoil meascaithe í Gaelscoil Phádraig faoin bhFóras Pátrúnachta agus tá éiteas caitliceach ar an scoil. Is í an Ghaeilge an teanga labhartha idir foireann agus daltaí na scoile agus múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge in atmaisféar idirgníomhach, spreagúil.

Spreagtar na daltaí a bheith ag smaoineamh go neámhspleách, ag crúthú le chéile agus iad ag dul i ngleic leis an gcuraclam le grá do theanga agus cultúir na tíre.

Dírítear ar na gnéithe acadúil agus cruthaitheach den churaclam, agus cuirtear béim ar rince, ceol agus CLG. Múintear do na daltaí a bheith aireach dá gcéile agus don timpeallacht. Cuid de na gníomhaíochtaí  atá ar siúl faoi láthair ná:

Rince
Peil
Feadóg Stái
Iománaíocht agus Camógaíocht
Lúthchleasaíocht
Comhairle na nDaltaí
Coiste Glas
Glúin Ceoil

Cothaítear atmaisféar clainne agus comhphoblaíocht i nGaelscoil Phádraig. Déanann an fhoireann agus an Bord Bainistíochta gach iarracht a chinntiú go shroichtear riachtanaisí gach dalta. Cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí agus caomhnóirí a bheith gníomhach sa scoil.

Tá ról lárnach ag gach duine i ndul chun cinn na scoile agus i sonas na ndaltaí ar scoil.

 Ar scáth a chéile a mhairimid!


Gaelscoil Phádraig is a mixed, catholic ethos, primary school under the patronage of An Foras Pátrúnachta. Irish is the spoken language in the school between staff and pupils and all subjects are taught through Irish in an interactive, encouraging environment.

We encourage our pupils to be able to think independently, create collaboratively and to engage fully with the curriculum while fostering in them a love of the Irish language and culture. We focus both on the academic and creative aspects of the curriculum and place an emphasis on dancing, music and GAA. We also teach the children to be mindful of and caring towards each other and our environment. Some of the initiatives currently offered in our school are:

Irish Dancing
Gaelic Football
Tin Whistle
Hurling/Camogie
Athletics
Student Council
Green Schools Committee
Music Generation

The atmosphere we create in Gaelscoil Phádraig is very much one of ‘family’ and ‘community’. The staff and Board of Management do their utmost to ensure every child’s individual needs are met. Our open door policy ensures a high importance is placed on parental and guardian involvement within our school.
Everybody has a role to play in ensuring the success of our school and the happiness of our students

Ar scáth a chéile a mhairimid!