Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

Teagmháil / Contact

Fón : 2827345

 

gaelscoilphadraig@gmail.com

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Foireann na Scoile / School Staff
Fiosrú / Enquire

 Foireann na Scoile


Príomhoide:
Múinteoir Roise
Leas-Phríomhoide Gníomhach: Múinteoir Bláithín

Múinteoirí Ranga: 

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Niamh

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Catherine

Rang a 1: Múinteoir Sibéal

Rang a 2/3: Múinteoir Orla

Rang a 4/5: Múinteoir Bláithín

Rang a 5/6: Múinteoir Christina

Múinteoirí Oideachais Speisialta:

Múinteoir Avril, Múinteoir Eibhlín & Múinteoir Deirdre

 

Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRS):

Sue, Paula, David, Neasa, Sinéad & Sorcha

 

Teagmhálaí Baile Scoile agus Comhphobail: Múinteoir Anthea

 

Rúnaí: Laura


Glantóirí: Sandra & Lynann

 

Feidhlí: Joe

School Staff


Principal: Múinteoir Roise
Acting Deputy Principal: Múinteoir Bláithín


Class Teachers:

Junior Infants: Múinteoir Niamh

Senior Infants: Múinteoir Catherine

1st Class: Múinteoir Sibéal

2nd & 3rd Class: Múinteoir Orla

4th & 5th Class: Múinteoir Bláithín

5th & 6th Class: Múinteoir Christina

Special Education Teachers:

Múinteoir Avril, Múinteoir Eibhlín & Múinteoir Deirdre

 

Special Needs Assistants (SNAs):

Sue, Paula, David, Neasa, Sinéad & Sorcha

Home School Community Liaison: Múinteoir Anthea

 

Secretary: Laura

 

Cleaners: Sandra & Lynann

 

Caretaker: Joe