et|icon_pin_alt|

Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

et|icon_phone|

Teagmháil / Contact

Fón : 2827345

 

gaelscoilphadraig@gmail.com

et|icon_clock_alt|}

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Foireann na Scoile / School Staff
Fiosrú / Enquire

Foireann na Scoile

 

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Eibhlín

Naíonáin Mhóra & Rang a 1: Múinteoir Jen

Rang a 2: Múinteoir Avril

Rang a 3: Múinteoir Áine

Rang a 4 & 5: Múinteoir Bláithín

Rang a 5 & 6: Le deimhniú

Múinteoirí Oideachais Speisialta:

Múinteoir Anthea, Múinteoir Deirdre, Múinteoir Jana / Múinteoir Siobhán

 

Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRS):

Sue, Maedhbh, Paula, Daisy

 

Rúnaí: Ciara

 

Glantóir: Sandra

 

Feidhlí: Joe

School Staff

 

Junior Infants: Múinteoir Eibhlín

Senior Infants & 1st Class: Múinteoir Jen

2nd Class: Múinteoir Avril

3rd Class: Múinteoir Áine

4th & 5th Class: Múinteoir Bláithín

5th & 6th Class: To be confirmed

Special Education Teachers:

Múinteoir Anthea, Múinteoir Deirdre, Múinteoir Jana / Múinteoir Siobhán

 

Special Needs Assistants (SNAs):

Sue, Maedhbh, Paula, Daisy

 

Secretary: Ciara

 

Cleaner: Sandra

 

Caretaker: Joe