et|icon_pin_alt|

Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

et|icon_phone|

Teagmháil / Contact

Fón : 2827345

 

gaelscoilphadraig@gmail.com

et|icon_clock_alt|}

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Foireann na Scoile / School Staff
Fiosrú / Enquire

Foireann na Scoile


Príomhoide:
Múinteoir Roise
Leas-Phríomhoide: Múinteoir Anthea

Múinteoirí Ranga: 

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Jen

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Avril

Rang a 1/2: Múinteoir Deirdre

Rang a 3: Múinteoir Christina

Rang a 4/5: Múinteoir Anthea/ Múinteoir Orla

Rang a 5/6: Múinteoir Bláithín

Múinteoirí Oideachais Speisialta:

Múinteoir Roise & Múinteoir Eibhlín

 

Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRS):

Sue, Paula, Daisy, David & Neasa

 

Rúnaí: Grace

 
Glantóir: Sandra

 

Feidhlí: Joe

School Staff


Principal: Múinteoir Roise
Vice-Principal: Múinteoir Anthea


Class Teachers:

Junior Infants: Múinteoir Jen

Senior Infants: Múinteoir Avril

1st & 2nd Class: Múinteoir Deirdre

3rd Class: Múinteoir Christina

4th & 5th Class: Múinteoir Anthea/ Múinteoir Orla

5th & 6th Class: Múinteoir Bláithín

Special Education Teachers:

Múinteoir Roise & Múinteoir Eibhlín

 

Special Needs Assistants (SNAs):

Sue, Paula, Daisy, David & Neasa

 

Secretary: Grace

 

Cleaner: Sandra

 

Caretaker: Joe