Tá an scoil ag coimead súil géar ar na treoirlínte maidir le Covid-19. Tá na múinteoirí tar éis labhairt le na ranganna faoi dhea-nósanna sláinteachais agus leanfaidh siad á dhéanamh, ar bhealach nach gcuirfidh eagla ar na páistí. Cuirfimid fáilte roimh aon eolas ábharach agus déanfaimid deileáil le haon eolas ag tabhairt príobháideachas san áireamh.  

Féach ar treoirlínte ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le Covid-19.

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/%C3%89igeand%C3%A1la%C3%AD-N%C3%A1isi%C3%BAnta-Sl%C3%A1inte-Poibl%C3%AD/Litir-chuig-tuismitheoiri.pdf

The school is keeping a close eye on the guidelines regarding Covid-19. The teachers have spoken to the classes about good hygiene practice and will continue to do so, in a way that does not frighten the children. We welcome any relevant information and this will be treated seriously, while respecting privacy.  

 

Please see link from the Department of Education and Skills regarding Covid-19. 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/National-Emergencies-Public-Health-Issues/CMO-Letter-to-Parents.pdf