Bhain páistí ó Rang a 4-6 an taitneamh as an mBliotz Rugbaí ar an 18 Deireadh Fomhair sa Charraig Dubh.

Pupils from Rang a 4-6 enjoyed taking part in the Rugby Blitz in Blackrock on the 18th October.