Nóta ón bPríomhoide/ Note from the Principal 20.03.20

    A Thuismitheoirí/ Chaomhnóirí, Tá súil againn go bhfuil sibh slán agus sábhálta. Táimid i dtréimhse gan fasach faoi láthair agus tuigimid, mar fhoireann, go bhfuil gach duine ag deileáil leis an t-uafás faoi láthair. Tá an clár oibre atá leagtha amach ag...

Seisiún Frith-bhulaíocht / Anti-bullying Session

Beidh Seisiún Traenála Frith Bhulaíochta ar siúl do thuismitheoirí sa scoil ar an Déardaoin 5 Márta 7 i.n. – 9 i.n. Tá an seisiún seo, eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí, á chur i láthair ag an NPC agus tá sé oiriúnach do dhaoine fásta amháin. Molfaimid go...

Covid-19

Tá an scoil ag coimead súil géar ar na treoirlínte maidir le Covid-19. Tá na múinteoirí tar éis labhairt le na ranganna faoi dhea-nósanna sláinteachais agus leanfaidh siad á dhéanamh, ar bhealach nach gcuirfidh eagla ar na páistí. Cuirfimid fáilte roimh aon eolas...
Leath Lá / Half Day

Leath Lá / Half Day

Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an gCéadaoin 4 Márta do thraenáil Curaclam Teanga Nua don fhoireann.  The school will close at 12.00 on Wednesday 4th March to facilitate New Language Curriculum training for the staff. ...

Lá Domhanda na Leabhar / World Book Day

Beimid ag ceiliúradh Lá Leabhar na Domhanda ar an Déárdaoin 5 Márta. Tá cead ag gach páiste gléasadh mar charactar i leabhar a thaitníonn leo agus leabhar a thabhairt ar scoil leo. (Ranganna 3-6 Bígí aireach gur féidir an feisteas a bhaint don snámh agus nach bhfuil...