Beidh an Aonach ar siúl sa scoil ar an 8 Nollaig ó 11 r.n. go 2 i.n. Ócáid tábhachtach scoile is ea é á eagrú ag Coiste na dTuismitheoirí. Tacaíocht ag teastáil ó gach clann! 

The Christmas Fair will take place in the school from 11 a.m. to 2 p.m. This is an important school event organised by the Parents’ Committee. Support from every family is needed!