Nóta ón bPríomhoide/ Note from the Principal 20.03.20

    A Thuismitheoirí/ Chaomhnóirí, Tá súil againn go bhfuil sibh slán agus sábhálta. Táimid i dtréimhse gan fasach faoi láthair agus tuigimid, mar fhoireann, go bhfuil gach duine ag deileáil leis an t-uafás faoi láthair. Tá an clár oibre atá leagtha amach ag...

Seisiún Frith-bhulaíocht / Anti-bullying Session

Beidh Seisiún Traenála Frith Bhulaíochta ar siúl do thuismitheoirí sa scoil ar an Déardaoin 5 Márta 7 i.n. – 9 i.n. Tá an seisiún seo, eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí, á chur i láthair ag an NPC agus tá sé oiriúnach do dhaoine fásta amháin. Molfaimid go...