Covid-19

Tá an scoil ag coimead súil géar ar na treoirlínte maidir le Covid-19. Tá na múinteoirí tar éis labhairt le na ranganna faoi dhea-nósanna sláinteachais agus leanfaidh siad á dhéanamh, ar bhealach nach gcuirfidh eagla ar na páistí. Cuirfimid fáilte roimh aon eolas...
Leath Lá / Half Day

Leath Lá / Half Day

Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an gCéadaoin 4 Márta do thraenáil Curaclam Teanga Nua don fhoireann.  The school will close at 12.00 on Wednesday 4th March to facilitate New Language Curriculum training for the staff. ...

Lá Domhanda na Leabhar / World Book Day

Beimid ag ceiliúradh Lá Leabhar na Domhanda ar an Déárdaoin 5 Márta. Tá cead ag gach páiste gléasadh mar charactar i leabhar a thaitníonn leo agus leabhar a thabhairt ar scoil leo. (Ranganna 3-6 Bígí aireach gur féidir an feisteas a bhaint don snámh agus nach bhfuil...
Corn Sam Mhic Uidhir / Sam Maguire Cup

Corn Sam Mhic Uidhir / Sam Maguire Cup

 Beidh an Corn Sam Mhic Uidhir ag teacht ar chuairt chugann le CLG na Seanchille ar an Luan 2 Márta. Tá cead ag na páistí éide gorma a chaitheamh ar an lá.  The Sam Maguire Cup will be visiting us on Monday 2nd March with Shankill GAA. The pupils can wear blue on the...