Seirbhís Carúil / Carol Service

Seirbhís Carúil / Carol Service

Beidh gach rang ag glacadh páirt sa Seirbhís Carúil i Séipéal Naomh Columbanus i mBaile Uí Lachnáin ar an 17 Nollaig 2019 ag 12.00. Fáilte roimh chách chuig an ócáid speisialta seo. Beidh Raifil na Nollag ar siúl ag an seirbhís chomh maith.  All classes will be...
Aonach na Nollag / Christmas Fair

Aonach na Nollag / Christmas Fair

Beidh an Aonach ar siúl sa scoil ar an 8 Nollaig ó 11 r.n. go 2 i.n. Ócáid tábhachtach scoile is ea é á eagrú ag Coiste na dTuismitheoirí. Tacaíocht ag teastáil ó gach clann!  The Christmas Fair will take place in the school from 11 a.m. to 2 p.m. This is an important...
Sticks and Stones

Sticks and Stones

Beidh ceardlann drámaíochta frith-bhulaíochta ar siúl do Ranganna 4,5,6 ar an Luan 18 Samhain. Anti-bullying drama workshops for 4th,5th and 6th classes will take place on Monday 18th November. ...

Bricks4kids

Beidh ceardlann Brick4kids ar an Luan 18 Samhain do ranganna Naíonáin – Rang a 4 chun Seachtain Eolaíochta a chéiliúradh.Infants – 4th classes will participate in Bricks4kids workshops on Monday 18th Nov to celebrate Science...