et|icon_pin_alt|

Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

et|icon_phone|

Teagmháil / Contact

Fón : 2827345

 

gaelscoilphadraig@gmail.com

et|icon_clock_alt|}

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Ag foghlaim trí mheán na Gaeilge
Fiosrú / Enquire

Fáilte ón bPríomhoide  / Welcome from the Principal

Fáilte is faiche romhaibh chuig Gaelscoil Phádraig. Tá súil againn go mbeidh bhur bpáiste sona sásta anseo agus go mbeidh sibhse, na tuismitheoirí agus caomhnóirí, lán páirteach sa saol scoile agus in oideachais bhur bpáistí.

Is Gaeltacht beag í Gaelscoil Phádraig i mBaile Breac. Is cúis bróid domsa suim agus cumas na ndaltaí sa ghaeilge agus grá don chultúir a fheisceant ag fás agus ag forbairt tríd an sár oideachas atá á fháil acu ón ár múinteoirí. Tá ról láirneach ag gach páiste in ár scoil.

 

A very warm welcome to Gaelscoil Phádraig. We hope that your child will be happy here and that you, the parents and guardians, will be active and fully involved in school life and in your child’s education.

Gaelscoil Phádraig is a small Gaeltacht in Ballybrack. I am very proud to see our pupils’ interest and ability in speaking the language and embracing the culture grow and develop, while receiving a high standard of education from our excellent teachers. Every child plays a central role in our school,   

Ar scáth a chéile, a mhairimid!

Roise Uí Labhraidh

Príomhoide

Féilire / Calendar

25/08/2020

Cuairt Naíonáin/ Infant Visits

Grúpa A/ Group A: 10 a.m.

Grúpa B/ Group B: 11:30 a.m.

27/08/2020

Scoil ag/School only for:

Naíonáin Shóisir/ Naíonáin Shinsir/ Rang 1/ Rang 2
Junior Infants/ Senior Infants/ First Class/ Second Class

28/08/2020

Scoil ag/School only for:

Naíonáin Shóisir/ Ranganna 3-6
Junior Infants/ 3rd – 6th Class

31/08/2020

Scoil ag Gach Rang/ School for every Class

Ár bhFís / Our Vision

Is í ár aidhm anseo i nGaelscoil Phádraig, ná go mbeadh gach páiste sona sásta ar scoil agus iad gníomhach sa phróiséas foghlama, ionas go mbeadh siad in ann a gcumas pearsanta a chomhlíonadh. Breathnaíonn muid ar an bpáiste indibhideach chun cabhrú leo an caighdeán is airde a bhaint amach i ngach gné don saol scoile.

Our aim is that our pupils are safe and happy at school and active in the learning process, so that they can reach their full potential. We look at each child individually to help them achieve in every aspect of school life.  

Siúlóid na gCaillí: GoFundMe

A chairde,Tá Siúlóid na gCaillí eagraithe don Aoine seo. Beidh cead ag na páistí gléasadh suas agus rachaidh gach rang ar siúlóid urraithe timpeall an ceantar (bí cinnte go...

Seisiún Frith-bhulaíocht / Anti-bullying Session

Beidh Seisiún Traenála Frith Bhulaíochta ar siúl do thuismitheoirí sa scoil ar an Déardaoin 5 Márta 7 i.n. - 9 i.n. Tá an seisiún seo, eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí,...