Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann,

Baile Breac,

Co Bhaile Átha Cliath

Teagmháil / Contact

Fón : 01 2827345

 

oifig@gaelscoilphadraig.ie

Uaireannta Scoile

8.50am -2.30pm

Ag foghlaim trí mheán na Gaeilge
Fiosrú / Enquire

Fáilte ón bPríomhoide  / Welcome from the Principal

Fáilte is faiche romhaibh chuig Gaelscoil Phádraig. Tá súil againn go mbeidh bhur bpáiste sona sásta anseo agus go mbeidh sibhse, na tuismitheoirí agus caomhnóirí, lán páirteach sa saol scoile agus in oideachais bhur bpáistí.

Is Gaeltacht beag í Gaelscoil Phádraig i mBaile Breac. Is cúis bróid domsa suim agus cumas na ndaltaí sa ghaeilge agus grá don chultúir a fheisceant ag fás agus ag forbairt tríd an sár oideachas atá á fháil acu ón ár múinteoirí. Tá ról láirneach ag gach páiste in ár scoil.

 

A very warm welcome to Gaelscoil Phádraig. We hope that your child will be happy here and that you, the parents and guardians, will be active and fully involved in school life and in your child’s education.

Gaelscoil Phádraig is a small Gaeltacht in Ballybrack. I am very proud to see our pupils’ interest and ability in speaking the language and embracing the culture grow and develop, while receiving a high standard of education from our excellent teachers. Every child plays a central role in our school,   

Ar scáth a chéile, a mhairimid!

Roise Uí Labhraidh

Príomhoide

Nuachtlitir / Newsletter

Féilire / Calendar

03&06/05/2024

Saoire Bainc Mí Bealtaine/ May Bank Holiday

03/06/2024

Saoire Bainc Mí Meitheamh/ June Bank Holiday

27/06/2024

Laethanta Saoire an tSamhraidh / Summer Holidays

Scoil ag dúnadh @12 / School closing @12

Ár bhFís / Our Vision

Is í ár aidhm anseo i nGaelscoil Phádraig, ná go mbeadh gach páiste sona sásta ar scoil agus iad gníomhach sa phróiséas foghlama, ionas go mbeadh siad in ann a gcumas pearsanta a chomhlíonadh. Breathnaíonn muid ar an bpáiste indibhideach chun cabhrú leo an caighdeán is airde a bhaint amach i ngach gné don saol scoile.

Our aim is that our pupils are safe and happy at school and active in the learning process, so that they can reach their full potential. We look at each child individually to help them achieve in every aspect of school life.  

Siúlóid na gCailleach/ GoFundMe

Siúlóid na gCailleach/ GoFundMe

Bhain na páistí an-sult as Siúlóid na gCailleach!! Míle buíochas gach duine a thug € i dtreo an ócáid seo. Táimid beagnach taréis ár sprioc a bhaint amach agus fós is féidir...

Seachtain Mata/ Maths Week

Seachtain Mata/ Maths Week

Tá obair iontach ar siúl ag na páistí don Seachtain Mata! Bhí na ranganna ar fad ag obair le chéile!

Siúlóid na gCailleach/ GoFundMe

Siúlóid na gCailleach/ GoFundMe

Táimid ag eagrú siúlóid urraithe áitiúil do na páistí scoile in éadaí Oíche Shamhna Dé hAoine 27ú Deireadh Fómhair. Tá géarghá le clár cliste idirghníomhach nua don scoil...